Организация

Българско училище “Васил Левски”, Хага, Нидерландия е част от един огромен проект. Училището е една от дейностите на Културно информационния център “Другата България”, която има за цел да подпомага безпроблемното пребиваване на българските граждани в Нидерландия и да обeдини българската общност.

Организацията е официално регистрирана по всички изисквания на нидерландското законодателство. Може да го намерите в търговския регистър под номер KVK 83985336. Организацията има право да изпълнява образователна дейност в съответствие с чл. 297 от закона за предучилищното и училищното образование.

За съществуването на БУ ”Васил Левски” са информирани посoлството на Република България в гр. Хага, Нидерландия и Министерсвото на образованието (МОН) в България.

Като организация се радваме на подкрепата на община Хага, на квартал Лаaк, в който се намира Българско училище “ Васил Левски”, и на посолството на Република България в гр.Хага. Българското посолство прегърна идеята за ново училище в града.

Ние основателите на БУ ”Васил Левски” вярваме, че всяко дете заслужава достъп до качествено образование. Вярваме, че всеки трябва да има възмoжност да избира.

Училището ни е под номер 59 в списъка с одобрените проекти по Националната програма Роден език и култура зад граница на МОН България!

https://web.mon.bg/bg/175

https://web.mon.bg/upload/32473/2spisak-BNU_NP2022_2023_Modul1-26072022.xlsx